Duurzame energie is niets nieuws

Een paar honderd jaar geleden was groene energie een belangrijke bron van energie in de vorm van wind- en watermolens. De overschakeling naar kolen en olie is ontstaan door de enorme energiebehoefte. Door gemakzucht, traditioneel denken en heersende machten is fossiele brandstof nog altijd de voornaamste bron van energie.

Aan de winning van olie en kolen worden enorme inspanningen verricht. Deze inspanningen vallen in het niet bij de inspanningen die nodig zijn om over te schakelen naar duurzame energie. Met wat goede wil zou de mens volledig kunnen omschakelen naar duurzame energie en dit niet is duurder dan kernenergie.

Wat kost zonne-energie

Bouwkosten

Energiekosten kunnen worden opgesplitst in de bouwkosten van de energiecentrale en de variabele kosten, zoals de brandstofkosten. Qua bouwkosten zijn de kosten van zonnecentrales vergelijkbaar met die van traditionele centrales en kerncentrales.

Dit zijn grofweg de kosten voor de bouw van energiecentrales:

  • Kerncentrale € 4/W
  • Kolencentrale € 2/W
  • Zonnecentrale € 4/W

Een zonnecentrale levert alleen overdag stroom. Om 24 uur per dag energie te leveren zijn er zijn verspreid over de aarde meerdere zonnecentrales nodig. Bovendien moeten zonnecentrales in zonnige gebieden geplaatst worden in de buurt van de evenaar. De stroom moet daarom over vele duizenden kilometers getransporteerd worden. Dat klinkt erger dan het is. Olie en gas worden ook namelijk over dezelfde afstanden getransporteerd.

Brandstofkosten

Kolen en olie worden schaars en worden alsmaar duurder. De kosten van milieuvervuiling moeten ook meegerekend worden. Zonne-energie gebruikt ook brandstof, maar die is gratis, de zon. Omdat zonnepanelen rechtstreeks gebruik maken van de kernfusie van de zon is zonne-energie eigenlijk ook een vorm van kernenergie.

Kosten alternatieve en traditionele energie 2016

In deze tabel zijn de kosten vergeleken tussen de verschillende energiebronnen. Lees meer hierover Wikipedia Cost of electricity by source. We zien dat de kosten van kernenergie in de tabel lager zijn dan die van bijvoorbeeld zonne-energie. Dat komt omdat niet alle kosten van kern energie zijn meegenomen.

Kosten per MWh voor alternatieve en traditionele energie 2016
Kosten per MWh voor alternatieve en traditionele energie 2016

Werkelijke kosten van kernenergie

De kosten van kernenergie zijn veel hoger dan gecalculeerd. Wij zien in Japen dat nucleaire rampen niet te voorkomen zijn. Dat kost miljarden, afgezien nog van de vele slachtoffers. De kosten van de opslag van kernafval over de komende 100.000 jaar zijn totaal niet te overzien. In Duitsland moet bijvoorbeeld een mijn ontruimd worden van kernafval, dat kost ook weer miljarden. De werkelijke kosten van kernenergie kunnen daarom met een gerust hart met een factor 3 vermenigvuldigd worden.

Voorbeelden zonnecentrales

Zonne-energiecentrale

Desertec

Dat zonne-energie haalbaar is bewijst Desertec. Dit is een samenwerkingsverband van grote Duitse concerns die een flink deel van de Europese stroombehoefte uit de Noord-Afrikaanse woestijn gaat halen.

Desertec

EnviroMission

Het bedrijf EnviroMission bouwt een zonnetoren van 800 meter hoog in Zuid Californië. De zonnecentrale heeft een vermogen van 200MW en de bouwkosten zijn $750 miljoen, dit is ca $4/W. Deze kosten zijn vergelijkbaar met die van andere energiecentrales maar de zonnetoren levert gratis en schone energie over een termijn van meer dan 80 jaar en dat met verwaarloosbare onderhoudskosten.

Zonnecentrale van EnviroMission
Zonnecentrale van EnviroMission

De veiligheid van kerncentrales

Het probleem is dat mensen niet in staat zijn om de risico's van kernenergie te hanteren. Laat staan om een veilige opslag te garanderen over 100.000 jaar, dat is een illusie. Incidenten van kerncentrales zijn niet zeldzaam en er zijn nu al twee serieuze kernrampen geweest. De kernramp van Tsjernobyl in 1986 en de kernramp in Fukushima in Japan in 2011. De risico’s van kernenergie zijn nauwelijks te overzien en deze centrales zijn ook niet meer nodig nu er betere, duurzame en goedkopere alternatieven zijn, zie Desertec.

Afhankelijkheid van midden oosten blijft

Om in de toekomst, 24 uur per dag, onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, moeten zonne-energiecentrales worden gebouwd die gespreid liggen over de aarde en het liefst in zonnige gebieden zoals de Sahara. Dat maakt ons weer afhankelijkheid van het midden oosten maar dat zijn wij nu ook al in verband met de olie.

Vroeger was groene energie nog heel gewoon

Met omschakeling naar duurzame energie gaan wij in feite terug naar de tijd toen duurzame energie nog heel gewoon was…

Do you have any comments about the website? Please let me know.